FORENINGENS FORMÅL

GrafiskVærksted Vejles formål er at etablere og udvikle tekniske faciliteter indenfor det professionelle grafiske felt. Således at kunstnere tilknyttet værkstedet har de bedste betingelser for at udøve deres kunst.

Værkstedet danner ramme om arbejdet med både nye og gamle grafiske teknikker. Det er tillige et formål at iværksætte aktiviteter – kurser, ekskursioner, udvekslinger, foredrag og arrangementer til fremme af den grafiske kunst i Vejle. Vi er et levende, åbent og korresponderende værksted med plads til fordybelse.

BESTYRELSEN

Kurt Nielsen 

Tove Bjerrum 

Birgit Frederiksen 

Tom Slott 

Claus Frederiksen 

Suppleanter: 

Majbritt 

Pauline