Grafisk Værksted Vejle har følgende faciliteter:

  • Fem grafikpresser til både højtryk og dybtryk. Trykbordene er henholdsvis 80x150cm, 33x70cm, 50x100cm, 25x25cm og 24x45cm
  • Belysningsskab med UV-lampe til bl.a. fotogravure
  • Ætsetank med jernklorid til ætsning af kobberplader
  • Serigrafiværksted
  • Ugentlig croquisaften

Værkstedet er desuden i besiddelse af tørreskab, to mindre lysborde og en skæremaskine til papir og metalplader, printer og overheadprojector.